سایز متن   /

دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در بیانە‌یی بە تندی پاسخ دوران کالکان، از سران پ‌ک‌ک را داد کە در سخنانی با انتقاد شدید از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: اقلیم کردستان تنها با تدارک یک جنگ تمام عیار علیه نیروهای نظامی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) می تواند به کوبانی کمک کند و به غیر از این، تمام اظهار نظرها، تبلیغ برای افکار عمومی است و ارزش دیگری نخواهد داشت.

صفین دزه‌یی سخنگوی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در بیانیه‌ی خود در جواب به اظهارات دوران کالکان، از سران پ‌ک‌ک آورده است:

دوران کالکان از سران پ‌ک‌ک با رویکرد دشمنی، چندین اظهارنظر بی‌اساس و ناشایست را دربارە اقلیم کردستان بر زبان راند و بە مردم کردستان توهین کرد. سخنان این شخص چنان از روحیە میهن‌پرستی و منافع ملی بە دور است کە تنها از زبان دشمن و اشغالگر شنیدە می‌شود و نە رهبر یک حزب کردستانی. اظهارنظر و عقاید این‌چنینی در خصوص کُرد و کردستان بسیار خطرناک می‌باشند و موضع‌گیری همگان در برابر آن ضروری است و می‌بایست از چنین تعرض و افراط‌گرایی جلوگیری گردد.

اول: کسی کە یک کلمە کُردی نمی‌داند و مشخص نیست کە از چە ملیتی است و هیچ اعتقادی بە حقوق مردم کردستان ندارد، اجازە اظهارنظر در خصوص حقوق مردم کردستان را ندارد و همچنین اجازە تعیین سرنوشت و تحمیل نحوە ادارە امور مردم کردستان را ندارد و نباید در این خصوص اظهارنظر کند. کالکان چە جایگاهی دارد و چرا چنین اجازەای یابد کە در خصوص سرنوشت مردم کُرد در کردستان عراق سخن گوید؟

دوم: دوران کالکان بە دنبال تفرقە بیشتر میان کردهاست. کالکان چگونە بە خود اجازە می‌دهد اینگونە جسورانە بر طبل تفرقە بکوبد و در خصوص سورانی و بادینی و ایزدی سخن بگوید؟ آیا هیچ دشمنی تاکنون بە خود اجازە دادە است اینگونە بی شرمانە دربارە تفرق میان کُردها سخن بگوید؟

سوم: کالکان دربارە دیکتاتوری سخن می‌گوید و تهمت دیکتاتور بودن را بە ادارە اقلیم کردستان و اربیل می‌زند. از وی سؤال می‌کنیم کە در کردستان کدام جریان بە اندازە پ‌ک‌ک در اندیشە و عمل تمرکزگرا، بستە و دارای افکار تحمیلی است؟ آیا در منطقەای کە پ‌ک‌ک مستقر است، آزادی مشاهدە می‌گردد؟ آیا فعالیت دیگر احزاب در این مناطق وجود دارد؟ آیا دگراندیشان و رقبا و آزادی بیان در مناطق تحت کنترل پ‌ک‌ک دیدە می‌شوند؟ در مناطقی کە تصرف کردەاند، آیا فرصت عرض‌اندام بە مردم و دگراندیشان دادەاند؟ در مناطق تحت سلطە پ‌ک‌ک؛ چە زمانی چندصدایی نمود یافتە؟ کسی کە لبریز از تفکرات و اندیشەهای رادیکالی و دیکتاتوری و تحمیل و خفقان باشد، چگونە می‌تواند در خصوص آزادی سخن بگوید؟

چهارم: حضور دوران کالکان در پ‌ک‌ک برای این حزب نیز مشکل‌آفرین بودە است. وی در کشور آلمان بە اتهام تروریستی دستگیر و زندانی شد و بعدها در سوریە اقامت گزید. وی و افراد مشابە؛ باعث‌وبانی اتهام‌های پیاپی بە پ‌ک‌ک مبنی بر تروریست بودن هستند. شخصیت‌های این‌چنینی برای خود پ.ک.ک نیز عامل دردسر و مشکل‌آفرین بودەاند.

پنجم: اشک تمساح برای خواهران و برادران ایزدی و اهالی شنگال هیچ راەحلی را برای این مردم بە ارمغان نمی‌آورد. تروریست‌ها در شنگال نسل کسی بە راە انداختند، اما آن‌ها بە دنبال بازی با زخم‌های کُردهای ایزدی هستند. نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان با جان‌فشانی و خون خود وجب بە وجب منطقە شنگال را آزاد کرد و هیچ حزبی بە اندازە پارتی برای این منطقە قربانی نداد و این را وظیفە خود می‌داند.

مردم شنگال آزادیخواە هستند و اجازە نخواهند داد اشخاص بیگانەای با زور؛ اندیشە و سلیقە و سیستم سیاسی ناآشنا و عجیب‌وغریب خود را بر مردم شنگال تحمیل کنند.

در پایان اعلام می‌کنیم کە اظهارات و عقاید دوران کالکان نتیجە حسادت‌ها و عدم آگاهی و کینە وی می باشد و مشاهدە دموکراسی و آزادی و پلورالیسم و همزیستی و توسعە و دستاوردهای کُردها در عراق برای کالکان دشوار و غیرقابل‌تحمل می‌باشد. وی و همفکر و هم‌قطارانش تنها یک دستاورد را برای کُردها در ترکیە کسب نکردەاند و فقط بە دنبال برهم زدن اتحاد و ایجاد آشوب بودە‌اند. بهتر آن است کە وی نیز حد و حدود خود را دانستە و از این بیشتر زیادەروی نکند و امیدواریم کە این اظهارات، موضع شخصی وی باشد. ما معتقدیم کە در درون پ‌ک‌ک اشخاص زیادی هستند شبیه کالکان هستند که اینگونە دربارە سرنوشت مردم کردستان با کینە و تعصب می‌اندیشند.

پ‌ک‌ک کە حاضر بە اجازه دادن بە نقش‌آفرینی هیچ‌یک از احزاب اقلیم کردستان و یا هر جریان دیگری در کردستان ترکیە نیست، نباید بە خود این اجازە را بدهد با اظهارنظر و اعمال خود برای مردم کرد در عراق مشکل‌آفرینی کند.

سخنگوی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان

۱۶/۴/۲۰۱۵

 

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی