سایز متن   /

دسته‌بندی نشده

افق اولوتاش
روابط آمریکا با ترکیە بە سبب روابط آن با پ‌ک‌ک(حزب کارگران کوردستان ترکیه)، مدتهاست کە دچار تنش شدە است. آمریکا با اصرار می‌گوید کە ی‌پ‌گ(شاخه نظامی – سوری پ‌ک‌ک) از پ‌ک‌ک جداست و ادعا می‌کند کە تنها ازی‌پ‌گ حمایت می‌کند. ترکیە نیز می‌گوید کە ی‌پ‌گ و پ‌ک‌ک بە جز مواردی جزیی کە برای رد گم کردن است در بقیە موارد از جملە از نظر منابع انسانی، مالی و نظامی یکی هستند. آمریکا چتری بە نام نیروهای دموکراتیک سوریە متشکل ازی‌پ‌گ و دیگر تشکلهای سوریە ایجاد کردە و مدتی است ادعا می‌کند کە بیش ازی‌پ‌گ بە ارتش دمکراتیک سوریە کمک می‌کند.

کوردپاریز/ پیشتر تصاویر سربازان آمریکایی کە آرم ی‌پ‌ژ(شاخه نظامی – سوری زنان پ‌ک‌ک در شمال سوریه) شاخەی زنان ی‌پ‌گ را بر یونیفورمهای خود نصب کردە بودند، در رسانە ها منتشر شد. برای سربازان آمریکایی مشکل تنها نصب آرم سازمانهای تروریستی نبود، بلکە در عین حال حاوی تضادی بود کە ارتش آمریکای مهد کاپیتالیزم، سمبل سوسیالیسم شکست خوردە را بر یونیفورمهای خود داشتە باشد. زمانی کە این تصاویر دست بە دست گشت، توضیحات چالشی یکی پس از دیگری منتشر شد. یکی از مقامات گفتە بود “مگر چنین چیزی ممکن است.” یکی دیگر گفت: “نباید چنین می‌کردند، آنها را محاکمە خواهیم کرد.” بە جاترین توصیە را وزیر امور خارجەی وقت ترکیە، مولود چاوش‌اوغلو بە آنها نمود: “اگر بە دیگر مناطق سوریە رفتند، آرم داعش، النصرە و القاعدە را نصب کنند، اگر بە آفریقا رفتند آرم بوکو حرام را نصب کنند…”

سخنگوی وزارت خارجەی آمریکا، مارک تونر، سخنانی ایراد کرد کە بر مزخرفات آمریکا در رابطە با جدایی پ‌ک‌ک-ی‌پ‌گ اصرار داشت: “نمی‌توانم بە طور قطع بگویم کە میان این دو ارتباطی وجود ندارد؛ اما بە شیوەای بسیار واضح نشان دادیم کە ساختار ی‌پ‌گ از پ‌ک‌ک جداست.” در حالیکە آنها بە شیوەای بسیار واضح چیزی را نشان ندادند. کمدی پایان نیافتە و اساسا از هم اکنون شروع می‌شود، دلیلمان این است: “موقعیت ی‌پ‌گ بە لحاظ جغرافی در مکانی دیگر، در شمال سوریە، واقع شدە و نیرویی فعال در جنگ با داعش است.” مرکز اصلی القاعدە نیز در افغانستان – پاکستان است، اما آیا النصرەی سوریە و یا الشباب سومالی همان القاعدە نیستند؟

جنگیدن با داعش می‌تواند سبب تفاوت میان پ‌ک‌ک-ی‌پ‌گ باشد؟ در این صورت النصرە نیز القاعدە نیست. مگر نە؟

تنها چیزی کە دولت اوباما کردە این است کە ترکیە را کە مخالف حضور نیروهای زمینی آمریکا در سوریە است، تحت فشار قرار دهد. اوباما در دیداری کە با جفری گولد‌برگ داشت بسیار آشکار ترکیە را بە دلیل “عدم اعزام ارتش بزرگش بە سوریە” مورد انتقاد قرار دادە بود. اکنون نیز می‌گوید: “مادام کە شما ارتشتان را نفرستادید، من هم ازهمەی آکتورها و حتی از پ‌ک‌ک استفادە خواهم کرد.”

سرمایەگذاری‌ای کە آمریکا در سوریە بر روی پ‌ک‌ک کردە است، تاکنون در مورد هیچ گروهی نکردە است. نە تنها دادن دەها تن اسلحە، بلکە پشتیبانیهای هوایی و اینکە سربازان آمریکایی دوشادوش جنگنجوهای پ‌ک‌ک می‌جنگد.

تنها وعدەی اوباما بە افکار عمومی و سوریە نیز، مبارزە علیە داعش است. برای ظاهر سازی نیز باشد، باید کارهایی بکند. پ‌ک‌ک نیز بهترین چماق دست است.پ‌ک‌ک فکر می‌کند با حمایتهای آمریکا می‌تواند بە رٶیاهایش دست یابد. آمریکا با این گفتە کە دولت خودتان را تأسیس خواهید کرد، آنها را بە دام انداختە است. یعنی سربازانی کە ستارەی سرخ بر یونیفورم خود نصب کردەاند و پ‌ک‌کییهایی کە خود را بە عمو سام آویزان کردەاند، همسر معنوی یکدیگرند.

اما مشخصا در آیندە چنین نخواهد بود…

باید منتظر ماندە و ببینیم…

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی